KL 381 J

Płótno ścierne do szlifowania metali i drewna
Arkusze na podłożu płóciennym KL 381 J

Sposób używania

Szlifowanie ręczne

Właściwości: Spoiwo

klej-żywica

Właściwości: Ziarno

elektrokorund

Właściwości: Nasyp

pełny

Właściwości: Podłoże

płótno J

Główny obszar zastosowania

drewno
metale

Zalety: Standardowe płótno ścierne do obróbki ręcznej metali i drewna.

Standardowe płótno ścierne do szlifowania metali i drewna