Polityka prywatności 

1. Informacja 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej „www.sklep.klingspor.pl”. Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Danymi osobowymi są informacje o Państwa tożsamości, jak na przykład imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu. Dane te są zapisywane jedynie w przypadku, gdy zostaną nam aktywnie przez Państwa przekazane. 

2. Wykorzystanie danych 

2.1 Informacja ogólna 

Klingspor wykorzystuje przekazane przez Państwa dane osobowe jedynie w celu:

(1) Realizacji umowy

(2) Udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania

(3) Przesłania materiałów marketingowych - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości newsletter

(4) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi, sporządzanie analiz wewnętrznych, ułatwienia realizacji kolejnych zamówień i udzielania rabatów 

(5) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Klingspor nie przechowuje żadnych danych dłużej niż jest to konieczne.

2.2 Gromadzenie i przechowywanie danych 

W czasie korzystania ze strony internetowej zapisywane są automatycznie dane, co do których nie możemy wykluczyć pośredniego powiązania z Państwa osobą. Dane te są generowane również w czasie korzystania z wielu innych stron internetowych innych dostawców usług internetowych. Są to na przykład informacje o typie przeglądarki, odwiedzanych stronach oraz czasie przebywania na nich. 

Jeżeli na podstawie tych informacji mogłoby pośrednio zostać określone powiązanie z konkretną osobą, KLINGSPOR kasuje tego rodzaju informacje w możliwie krótkim terminie. W pozostałym zakresie dane te są wykorzystywane anonimowo w celu udoskonalenia strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilności. Wejście na stronę KLINGSPOR nie wymaga podania przez Państwa żadnych danych.

Jeżeli chcą Państwo korzystać z usług spersonalizowanych (np. zakup artykułów, zmiana danych konta), KLINGSPOR zapyta Państwa o login oraz hasło. Do Państwa należy decyzja o podaniu tych danych. Jednakże bez tych danych KLINGSPOR nie będzie w stanie udostępnić Państwu żądanych usług. 

W ofercie informacyjnej KLINGSPOR może wykorzystywać pliki JavaScript, cookies lub aplety w języku JAVA. Funkcjonalności te użytkownik może wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. 

W pewnych okolicznościach KLINGSPOR może uzupełniać informacje podane przez Państwa danymi z innych źródeł. Takie rozszerzone dane pomagają w ocenie i udoskonaleniu oferty internetowej oraz usług KLINGSPOR. Jednocześnie mogą zostać przy tym ustalone preferencje użytkowników, na podstawie których strona internetowa i usługi KLINGSPOR zostaną dopasowane do Państwa potrzeb. 

Rozpowszechnianie danych zanonimizowanych (to znaczy takich, których nie można już przypisać do konkretnej osoby) partnerom i sponsorom jest dopuszczalne w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia. 

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo w każdym czasie zwrócić się z pisemnych zapytaniem, czy i jakie Państwa dane personalne są u nas przechowywane.
W takim przypadku przekażemy Państwu odpowiednią informację.