Materiały betonowe, w zależności od ich właściwości, tnie się wieloma typami tarcz diamentowych. Dlatego w ofercie firmy Klingspor znajdziemy bogaty wybór tarcz do betonu, które spełniają zróżnicowane wymagania branży budowlanej.

cięcie betonu

 

Materiały betonowe mają bardzo zróżnicowane właściwości zależne od użytych składników. Są betony ciężkie, zwykłe i lekkie, jak też o specjalnym przeznaczeniu, np. architektoniczne. Wytrzymałość betonu ciężkiego i zwykłego podaje się w klasach od C8/10 do C100/115, zaś lekkiego - od LC8/9 do LC80/88. Ważnymi cechami betonów z punktu widzenia ich obróbki narzędziami diamentowymi są abrazyjność i twardość (wytrzymałość). Są one powiązane ze sobą, gdyż jeśli pierwsza z cech maleje, to druga rośnie, i odwrotnie. Obie zależą też w dużym stopniu od użytych w mieszance betonowej wypełniaczy (kruszyw) i ilości spoiwa (cementu). Jak wiadomo, najbardziej abrazyjne są betony świeże wymagające osobnego typu tarcz diamentowych. Pomimo stosowanych w inżynierii budownictwa klasyfikacji betonów i ich receptur, w rzeczywistości ich charakterystyka jest bardzo zróżnicowana regionalnie, głównie z powodu odmiennych cech wypełniaczy dostępnych na danym terenie. Aby rozwikłać „betonową łamigłówkę” i zapewnić branży budowlanej efektywną obróbkę wielu odmian betonu, producenci tarcz diamentowych, w tym także Klingspor, opracowali do ich cięcia trzy główne rodzaje tarcz diamentowych: (1) uniwersalne, do (2) betonu twardego i (3) świeżego (abrazyjnego).

Swoje tarcze do cięcia betonu Klingspor produkuje w trzech liniach: Special, Supra i Extra. Pierwszą linię Special tworzą tarcze diamentowe o najwyższej jakości, wydajności i trwałości. Przeznaczone są dla najbardziej wymagających użytkowników i ekstremalnych warunków pracy. W linii Supra znajdziemy natomiast tarcze o bardzo dobrej relacji ceny do jakości, opracowane dla profesjonalistów, którym do użytku codziennego potrzebne są niezawodne i wydajne narzędzia diamentowe. Natomiast linia Extra grupuje tarcze mające markową jakość i atrakcyjną cenę. Przeznaczono je dla profesjonalnych wykonawców, którzy nie stosują ich do pracy ciągłej.

szlifowanie betonu

 

Uniwersalne tarcze diamentowe do betonu Klingspor

Przetniemy nimi nie tylko beton, ale także wiele innych materiałów budowlanych: dachówki, granit, marmur itd. Mają ostrza segmentowe lub w postaci tzw. wieńca ciągłego turbo (Klingspor DT 300 UT Extra, DT 310 UT Extra, DT 900 UT SPECIAL). Wśród uniwersalnych segmentowych tarcz do cięcia betonu mamy tarcze z segmentami gładkimi (np. Klingspor DT 300 U EXTRA, DT 350 U EXTRA, DT 600 U SUPRA i DT 900 U SPECIAL) i turbo (Klingspor DT 612 UT SUPRA, DT 900 U SPECIAL i DT 900 UD SPECIAL).

Uniwersalne tarcze diamentowe Klingspor, w zależności od typu, umożliwiają wydajne cięcie szerokiej gamy betonów zwykłych w klasach od C15/20 do C45/50, jak też nawet żelbetonu. Różnice między nimi występują w wielkości segmentów (głównie wysokości), która w dużym stopniu określa ich żywotność, jak też w wykonaniu użytych komponentów. W tym ostatnim przypadku dotyczą głównie stopień zagęszczenia ziarna diamentowego w segmentach lub pierścieniu typu turbo, która w dużym stopniu warunkuje wydajność cięcia. Istotną cechą jest skład spoiwa metalicznego przekładający się twardość segmentów , co ma przełożenie na zakres przeznaczenia materiałowego danej uniwersalnej tarczy do cięcia betonu. Ważna różnica między tarczami do cięcia betonu wynika też z zastosowanej technologii mocowania segmentów. Tarcze z segmentami spiekanymi do korpusu stalowego nie są przeznaczone do cięcia twardych betonów czy żelbetonów. Do tych materiałów stosuje się wyłącznie tarcze mające segmenty spawane laserowo, których połączenie z korpusem ma najwyższą wytrzymałość.

W przypadku firmy Klingspor, gdy dobieramy tarczę do cięcia betonu pod względem jakości wykonania, wydajności pracy i żywotności, należy kierować się jej przynależnością do jednej z trzech wymienionych linii produktowych oraz podanymi w skali 7-stopniowej ocenami agresywności i żywotności. Swoje uniwersalne tarcze diamentowe do betonu Klingspor oferuje w średnicach od 115 do 500 mm, w zależności od średnicy mogą być stosowane na szlifierkach kątowych, ręcznych przecinarkach spalinowych, piłach stołowych oraz piłach jezdnych.

 

Tarcze diamentowe do betonu twardego Klingspor

To narzędzia specjalnie zaprojektowane do obróbki betonu twardego klasy od C30/40, starego betonu oraz żelbetonu. Mają budowę wyłącznie segmentową. Klingspor zastosował w tarczach diamentowych do betonu twardego segmenty gładkie (DT 602 B SUPRA i DT 902 B SPECIAL) lub turbo (DT 350 BT EXTRA, DT 900 B) o stosunkowo miękkim spoiwie metalowym. Narzędzia te, jak ich nazwy wskazują, należą do linii produktowych SPECIAL, SUPRA i EXTRA, co określa ich efektywność pracy i żywotność. Wybierając jedną z tarcz, należy także uwzględnić oceny agresywności i żywotności tych narzędzi podane przez firmę Klingspor w skali 7-stopniowej. Zgodnie z tym, tarcza DT 902 B SPECIAL oferuje najwyższą wydajność cięcia i trwałość. Tarcze do cięcia betonu twardego Klingspor mają segmenty spawane laserowo i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy. Ich wysokość w zależności od modelu wynosi 9, 10 lub 12 mm. Tarcze do cięcia betonu twardego Klingspor dostępne są w średnicach od 115 do 500 mm i mogą być w zależności od wersji stosowane na szlifierkach kątowych, ręcznych przecinarkach spalinowych oraz piłach jezdnych.

 

Tarcze diamentowe do betonu świeżego Klingspor

Klingspor opracował je do cięcia materiałów abrazyjnych: głównie świeżego betonu i asfaltu, jak też piaskowca oraz jastrychu (tylko model DT 902 A SPECIAL). Narzędzia te, podobnie jak tarcze do cięcia betonu twardego, mają konstrukcję wyłącznie segmentową.

Klingspor stosuje w tych typach tarcz segmenty gładkie (DT 612 AB Supra, DT 902 A SPECIAL i DT 910 BF SPECIAL) oraz turbo (DT 350 AB EXTRA, DT 612 AB SUPRA) o wysokości 10 lub 12 mm. Tarcze te są obowiązkowo wyposażane w segmenty ochronne zabezpieczające miejsce połączenia korpusu z segmentami przed podcinaniem wskutek pracy w szlamie ściernym powstającym podczas pracy na mokro. Spoiwo segmentów tarcz diamentowych do betonu świeżego Klingspor ma odpowiednio dużą twardość, co zapewnia tym narzędziom wysoką żywotność. Wszystkie tarcze do cięcia betonu świeżego Klingspor mają segmenty spawane laserowo, a więc ich połączenie ze stalowym dyskiem ma największą wytrzymałość. Między innymi dzięki temu narzędzia te zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy. Jak łatwo zauważyć, tarcze diamentowe do cięcia betonu świeżego Klingspor należą do linii jakościowych SPECIAL, SUPRA i EXTRA, które w dużym stopniu określają ich efektywność cięcia oraz żywotność. Przy tym wybierając jedną z tych tarcz, powinniśmy się także kierować ocenami agresywności i żywotności tych narzędzi podanymi przez firmę Klingspor w skali 7-stopniowej. Tarcze diamentowe do cięcia betonu świeżego Klingspor dostępne są w średnicach od 300 do 500 mm i przeznaczone w zależności od wersji do stosowania z przecinarkami ręcznymi i jezdnymi.