Klingspor podsiada w swojej ofercie wiele narzędzi ściernych nasypowych: od krążków i arkuszy po pasy bezkońcowe a także rolki ścierne. Dziś opisane bliżej zostaną dwie grupy spośród wyżej wymienionych, które zasługują na szczególną uwagę.

 

Ścierne narzędzia nasypowe zwane popularnie papierami ściernymi produkowane są we wszystkich wykorzystywanych w rzemiośle, przemyśle oraz budownictwie formach: rolek, arkuszy, siatek, pasów bezkońcowych, krążków, ściernic listkowych, ściernic listkowych talerzowych, kostek i gąbek. Rodzaje papieru ściernego, tj. jego forma i jej wymiar determinują sposób w jaki się ich używa - praca może przebiegać ręcznie lub maszynowo z użyciem szlifierek kątowych, mimośrodowych, oscylacyjnych, taśmowych, bębnowych, agregatów szlifujących CNC itd.

Arkusze ścierne i rolki, to obecnie jedne z najbardziej popularnych form ściernych narzędzi nasypowych o bardzo szerokim spectrum zastosowań. Można nimi szlifować drewno, metale (w tym nieżelazne), stal czarną, szlachetną i stopową, tworzywa sztuczne, powierzchnie pokryte farbami albo lakierami lub szpachlowane itp.

Rodzaje papieru ściernego

Rodzaje papieru ściernego - arkusze ścierne

Mają one różne podłoża: papierowe (tzw. papiery lekkie typu A lub C, ciężkie - E), płócienne (płótno lekkie – J, lekkie elastyczne – JF, ciężkie – X), włókninowe oraz siatkowe. W narzędziach tych zastosowano spoiwo z żywic syntetycznych albo mieszanki kleju i takich żywic oraz ziarno ścierne elektrokorundowe lub z węglika krzemu. Stosowane są granulacje ziarna ściernego od P40 do P2500, przy czym każdy rodzaj arkusza ściernego posiada własny i ściśle określony zakres wielkości ziarna ściśle powiązany z jego przeznaczeniem. Najwyższą ziarnistość oferują oczywiście arkusze ścierne przeznaczone do obróbki lakierów samochodowych.

Arkuszami ściernymi możemy więc usuwać farby czy lakiery itp., wykonywać szlifowanie zgrubne, międzyoperacyjne, jak też wykończeniowe, w którym uzyskamy powierzchnie o wysokiej gładkości. Te rodzaje papieru ściernego są dostępne w różnych wymiarach, np.:  230 x 280 mm, 70 x 125 mm, 80 x 133 mm czy 115 x 230 mm i przeznaczone one do szlifowania ręcznego lub za pomocą szlifierek oscylacyjnych. Dla ułatwienia ich montażu w tych elektronarzędziach niektóre wersje mają mocowanie na rzep, np. PS 22 K, PS 33 BK i PS 33 CK produkcji Klingspor.

 

Rodzaje papieru ściennego - rolki ścierne

Ten rodzaj papieru ściernego produkowany jest na podłożach papierowym: B, D lub E, papierowo-płóciennym (papier F plus tkanina), papierowym na gąbce (papier B lub C na gąbce), płóciennym J, JF lub X oraz włókninowym. W rolkach stosuje się trzy rodzaje ziarna ściernego: elektrokorund, elektrokorund cyrkonowy lub węglik krzemu. Ma ono granulacje od P16 do P600, przy czym każdy rodzaj rolki zgodnie ze swoim przeznaczeniem posiada odpowiedni zakres ziarnistości. Podobnie jak arkuszami ściernymi, tym rodzajem papieru ściernego usuniemy farby czy lakiery itp., a także możemy go wykorzystać do szlifowania zgrubnego, międzyoperacyjnego oraz wykończeniowego różnych materiałów np. drewna, metalu, farb i lakierów, tworzyw sztucznych.

W rolkach ściernych jako spoiwo stosuje się żywice syntetyczne. Należy tu odnotować, że niektóre rolki papierowe, np. PS 73 BW, posiadają dodatkową warstwę aktywną zmniejszającą w przypadku szlifowania farb i lakierów zapychanie się pyłem wykonanych z niej arkuszy.

Rolki ścierne o podłożu papierowym dostępne są w szerokościach: 93, 110, 115, 150, 200, 630 i 900 mm oraz długościach: 4500, 5000, 25.000, 30.000 i 50.000 mm; zaś o podłożu płóciennym w szerokościach: 100, 115, 120, 150, 200 i 920 mm i długościach: 5000,  25.000, 30.000 oraz 50.000 mm; natomiast rolki włókninowe produkuje w wymiarach: 115 x 10.000 mm i 150 x 10.000 mm. Jak wiadomo, rolki nie są gotowymi do pracy narzędziami ściernymi. W celu ich użycia wycina się z nich arkusze ścierne o różnych kształtach (przeważnie prostokątne) i pasy. Dlatego ten rodzaj papieru ściernego znajduje zastosowanie w szlifowaniu ręcznym lub za pomocą szlifierek oscylacyjnych, taśmowych lub bębnowych (do szlifowania parkietów). W szlifowaniu ręcznym doskonale sprawdzają się nacinane płócienne rolki, np. LS 309 JF. Wycięte z nich arkusze bowiem dokładnie dopasowują się do kształtu szlifowanych powierzchni.