QMC 412

Minikrążki Quick Change Disc do szlifowania metali uniwersalnie oraz metali nieżelaznych
QMC 412

Sposób używania

Pneumatyczna szlifierka kątowa
Szlifierka prosta
Szlifierka z wałkiem giętkim

Właściwości: Spoiwo

żywica syntetyczna

Właściwości: Ziarno

elektrokorund

Właściwości: Nasyp

pełny

Główny obszar zastosowania

metal uniwersalnie
metale nieżelazne

Zalety: Uniwersalne narzędzie do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego w obróbce metali.

Minikrążki Quick Change Disc do szlifowania metali, również nieżelaznych.